Cookies op deze site

Om de website goed te laten werken, worden er cookies gebruikt. Wij plaatsen ‘functionele cookies’ om de site goed te laten werken én ‘analytische cookies’, waarmee wij het gebruik kunnen meten. 

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en cookie plaatsende javascripts (hierna samen te noemen “cookies”).Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Dit zijn de cookies die er voor zorgen dat deze website goed werkt. Zo gebruiken wij cookies onder andere voor:

  • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
  • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
  • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
  • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Analytics

Het doel van deze cookies is om de websites te verbeteren. Door middel van deze cookies wordt het gebruik van de website gemeten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden samengevoegd en gebruikt voor statistische analyses. Wij gebruiken cookies onder andere voor:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze pagina’s;
  • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze pagina’s;
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
  • Het beoordelen welke delen van onze site aangepast moeten worden.
  • Het optimaliseren van de website.

Sociale cookies

Sociale cookies verzamelen gegevens over de activiteiten van gebruikers. Dit maakt het onder andere mogelijk om fragmenten van sociale platforms te bekijken, inhoud van onze websites te delen met je vrienden, te reageren op berichten van andere gebruikers en de makers of actief mee te discussiëren op onze forums. Sommige sociale cookies die geplaatst worden, kunnen door sociale medianetwerken ingezet worden om jouw internetgedrag te gebruiken voor commerciële doeleinden. Hier hebben wij geen invloed op.

Voor meer informatie over de manier waarop deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je door naar het privacy beleid van deze derden. De meest voorkomende zijn:

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Hieronder lees je hoe je gemakkelijk de cookies in jouw internetbrowser kunt verwijderen.

Cookies verwijderen in Internet Explorer 
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox 
Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op “Recente geschiedenis wissen". Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval “Cookies" aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier “Alles".

Cookies verwijderen in Chrome 
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsergegevens wissen... Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.